Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Tin tức

Trang web tiếng Việt chính thức của công ty ACE Geosythetics hiện đang sẵn sàng

Trang web tiếng Việt chính thức của công ty ACE Geosythetics hiện đang sẵn sàng

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng trang web chính thức của ACE Geos...

2019/06/19
ACE Geosynthetics New Official Website is Now Online

ACE Geosynthetics New Official Website is Now Online

It's our pleasure to announce our newly revamped official website. For years of experience engag...

2018/07/02
ACE Geosynthetics launches NEW Case Studies brochure

ACE Geosynthetics launches NEW Case Studies brochure

Geosynthetics manufacturer and solution provider ACE Geosynthetics has published its new case studie...

2016/08/16
Dig into geosynthetic applications in ACE Geosynthetics EcoPark website

Dig into geosynthetic applications in ACE Geosynthetics EcoPark website

The official website of the ACE Geosynthetics EcoPark is online since October 2014. Readers are able...

2014/12/02
New brochure of ACE Geosynthetics is available online

New brochure of ACE Geosynthetics is available online

ACE Geosynthetics has published a new brochure focusing on its main products - geogrid (ACEGrid®...

2014/10/13
"ACE Geosynthetics EcoPark" is Online

"ACE Geosynthetics EcoPark" is Online

The official website of the ACE Geosynthetics EcoPark is now online. Readers are able to explore the...

2014/09/29
ACE Geosynthetics introduces PVA geogrid as the new product line endorsed by CE marking

ACE Geosynthetics introduces PVA geogrid as the new product line endorsed by CE marking

Lately accredited by BTTG, the line of ACEGrid® GV geogrid series is quality endorsed with certi...

2011/09/01
NTPEP issues Final Report of the Evaluation Program on ACEGrid®

NTPEP issues Final Report of the Evaluation Program on ACEGrid®

Beginning of March, ACE Geosynthetics received the Final Report of National Transportation Product E...

2008/04/08

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý