Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Công trình thực tiễn

Ứng dụng nào bạn đang quan tâm?

  • Khu vực

  • Năm

  • Các sản phẩm

  • Mới

Công trình kè bảo vệ suối Trọc Thuỷ, Huyện Chương Hóa, Đài Loan

Công trình kè bảo vệ suối Trọc Thuỷ, Huyện Chương Hóa, Đài Loan

Đài Loan | 2015-2019
Các sản phẩm:ACETube® - Công trình thủy lợi, ACEFormer™
Ứng dụng:Kè ,Hệ thống bảo vệ xói mòn trụ cầu
Bảo vệ xói mòn bờ sông, Belawan, Indonesia

Bảo vệ xói mòn bờ sông, Belawan, Indonesia

Châu Á | 2015-2019
Các sản phẩm:ACEFormer™
Ứng dụng:Kè
Bảo vệ bờ sông Irrawaddy, Myanmar

Bảo vệ bờ sông Irrawaddy, Myanmar

Châu Á | 2015-2019
Các sản phẩm:ACEFormer™
Ứng dụng:Kè
Công trình cải thiện tuyến thoát nước chính, Huyện Bình Đông, Đài Loan

Công trình cải thiện tuyến thoát nước chính, Huyện Bình Đông, Đài Loan

Đài Loan | 2010-2014
Các sản phẩm:ACEGrid® GG, ACEBag™
Ứng dụng:Kè
Kiên cố hóa bờ kè, kênh cảng An Lương, Đài Trung, Đài Loan

Kiên cố hóa bờ kè, kênh cảng An Lương, Đài Trung, Đài Loan

Đài Loan | 2010-2014
Các sản phẩm:ACEGrid® GG
Ứng dụng:Kè
Xây dựng hệ thống thoát nước, Phượng Sơn, Cao Hùng

Xây dựng hệ thống thoát nước, Phượng Sơn, Cao Hùng

Đài Loan | 2010-2014
Các sản phẩm:ACETex® PP, ACETex® NW
Ứng dụng:Kè
Công trình cải tạo thoát nước, Thành phố Cao Hùng, Đài Loan

Công trình cải tạo thoát nước, Thành phố Cao Hùng, Đài Loan

Đài Loan | 2010-2014
Các sản phẩm:ACEFormer™
Ứng dụng:Kè

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý