Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Công trình thực tiễn

Ứng dụng nào bạn đang quan tâm?

  • Khu vực

  • Năm

  • Các sản phẩm

  • Mới

Xử lý sạt lở mái taluy đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Xử lý sạt lở mái taluy đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Châu Á | 2015-2019
Các sản phẩm:ACEGrid® GG
Ứng dụng:Ổn định sườn dốc
Công trình sửa chữa đường bộ sau thiên tai, Huyện Nan Tou, Đài Loan

Công trình sửa chữa đường bộ sau thiên tai, Huyện Nan Tou, Đài Loan

Đài Loan | 2010-2014
Các sản phẩm:ACEGrid® GG, ACETex® NW
Ứng dụng:Ổn định sườn dốc
Phục hồi mái dốc, Tuyến đường 132, Cao Hùng, Đài Loan

Phục hồi mái dốc, Tuyến đường 132, Cao Hùng, Đài Loan

Đài Loan | 2010-2014
Các sản phẩm:ACEGrid® GG
Ứng dụng:Ổn định sườn dốc
Công trình tường đất cốt lưới gia cường Khu Công nghệ cao Đài Trung, Thành phố Đài Trung, Đài Loan

Công trình tường đất cốt lưới gia cường Khu Công nghệ cao Đài Trung, Thành phố Đài Trung, Đài Loan

Đài Loan | 2010-2014
Các sản phẩm:ACEGrid® GG
Ứng dụng:Ổn định sườn dốc
Cải tạo sườn dốc, tuyến đường Đài 9, Bình Đông, Đài Loan

Cải tạo sườn dốc, tuyến đường Đài 9, Bình Đông, Đài Loan

Đài Loan | 2010-2014
Các sản phẩm:ACEGrid® GG
Ứng dụng:Ổn định sườn dốc
Công trình xử lý sạt trượt, Thành phố Đài Trung, Đài Loan

Công trình xử lý sạt trượt, Thành phố Đài Trung, Đài Loan

Đài Loan | 2015-2019
Các sản phẩm:ACEGrid® GG
Ứng dụng:Ổn định sườn dốc ,Kiểm soát xói mòn sườn dốc
Dự án trùng tu mái đốc bị hư hỏng nghiêm trọng, Đài Loan

Dự án trùng tu mái đốc bị hư hỏng nghiêm trọng, Đài Loan

Đài Loan | 2010-2014
Các sản phẩm:ACEGrid® GG
Ứng dụng:Ổn định sườn dốc
Cấu trúc gia cố phức hợp được ứng dụng trong sửa chữa đường đèo ở Bình Đông, Đài Loan

Cấu trúc gia cố phức hợp được ứng dụng trong sửa chữa đường đèo ở Bình Đông, Đài Loan

Đài Loan | 2005-2009
Các sản phẩm:ACEGrid® GG, ACETex® NW
Ứng dụng:Ổn định sườn dốc
Công trình xử lý đất đá núi Huoyan, Huyện Miêu Lật, Đài Loan

Công trình xử lý đất đá núi Huoyan, Huyện Miêu Lật, Đài Loan

Đài Loan | 2005-2009
Các sản phẩm:ACEGrid® GG
Ứng dụng:Ổn định sườn dốc

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý