Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Tin tức

Công trình xanh tại Đài Loan - Dự án trùng tu mái đốc bị hư hỏng nghiêm trọng

Công trình xanh tại Đài Loan - Dự án trùng tu mái đốc bị hư hỏng nghiêm trọng

Khái niệm kỹ thuật xanh được áp dụng trong lĩnh vực kỹ thuật dân dụng xuất ph&aa...

2019/08/27
Trang web tiếng Việt chính thức của công ty ACE Geosythetics hiện đang sẵn sàng

Trang web tiếng Việt chính thức của công ty ACE Geosythetics hiện đang sẵn sàng

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng trang web chính thức của ACE Geos...

2019/06/19
Sử dụng ống vải địa kỹ thuật khổng lồ để tạo kè chắn tạm thời cho việc bồi đắp đất tại cảng

Sử dụng ống vải địa kỹ thuật khổng lồ để tạo kè chắn tạm thời cho việc bồi đắp đất tại cảng

Bồi dắp đất là một cách hiệu quả cho một quốc gia khi quỹ đất dần cạn kiệt. Bồi đắp đấ...

2019/05/07
Visit ACE Geosynthetics at Geo-Congress 2019 in Philadelphia, Pennsylvania!

Visit ACE Geosynthetics at Geo-Congress 2019 in Philadelphia, Pennsylvania!

ACE Geosynthetics will attend and exhibit at the upcoming Eighth International Conference on Case Hi...

2019/02/22
Ứng dụng tường chắn gia cố đất trong mở rộng bãi rác

Ứng dụng tường chắn gia cố đất trong mở rộng bãi rác

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, “Sự lãng phí 2.0...

2019/02/15
Wrap-Around Reinforced Retaining Wall for Collapsed Slope Remediation

Wrap-Around Reinforced Retaining Wall for Collapsed Slope Remediation

In the latest ACENewsletter, a case of wrap-around reinforced retaining wall for collapsed slope rem...

2019/01/14
Use Geotextile Tube as Mine Slurry Dewatering Treatment

Use Geotextile Tube as Mine Slurry Dewatering Treatment

In the latest ACENewsletter, a case of using geotextile tube as mine slurry dewatering treatment is...

2018/12/12
Use Geotextile Tubes as Submerged Breakwaters to Protect harbor from Coastal Erosion

Use Geotextile Tubes as Submerged Breakwaters to Protect harbor from Coastal Erosion

In the latest ACENewsletter, a case of using geotextile tubes as submerged breakwaters to protect ha...

2018/11/13
Meet ACE Geosynthetics at SEAGC 2018 in Jakarta, Indonesia!

Meet ACE Geosynthetics at SEAGC 2018 in Jakarta, Indonesia!

ACE Geosynthetics will exhibit at Booth B8 at the upcoming 20th Southeast Asian Geotechnical Confere...

2018/10/09
Repurposing of an Unused Space

Repurposing of an Unused Space

In the latest ACENewsletter, a case of repurposing an unused space is introduced. In Linbian, Pin...

2018/10/05
Protect Bare Steep Slopes from Erosion

Protect Bare Steep Slopes from Erosion

Soil erosion has a significant impact on the resident's safety and makes a great deterioration t...

2018/09/06
Meet ACE Geosynthetics at Geosynthetics 2018 in Chile!

Meet ACE Geosynthetics at Geosynthetics 2018 in Chile!

ACE Geosynthetics is invited to attend Geosynthetics 2018 on October 3 to 5, 2018 in Chile to presen...

2018/09/06

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý