Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Công trình thi công đất

Cầu nối qua các hầm ngầm và hố sụt

Các sản phẩm liên quan

Khung lưới địa kỹ thuật ACEGrid® và vải địa kỹ thuật ACETex® cường độ cao được trải rộng trên đá và đất vụn hoặc lở một cách dễ dàng, bảo vệ các cấu trúc khác nhau khỏi sụt lún bề mặt đất do sự hình thành các lỗ rỗng và hố sụt.

Các công trình thực tiễn liên quan

Các ứng dụng tương tự

Cầu nối qua các hầm ngầm và hố sụt

Ổn định sườn dốc

ACE cung cấp đa dạng các sản phẩm địa kỹ thuật tổng hợp để giảm thiểu xói mòn s...
Cầu nối qua các hầm ngầm và hố sụt

Gia cố nền đường

Tán xạ tải trọng lớn trên đất nền đất yếu bằng các giải pháp gia cố với A...
Cầu nối qua các hầm ngầm và hố sụt

Kiểm soát xói mòn sườn dốc

Khi mưa tác động lên bề mặt đất, hạt mưa chiếm chỗ trên tầng đất mặt, làm...

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý