Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Dịch vụ

Kiểm tra vật liệu

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ thử nghiệm và nghiên cứu chính xác, đáng tin cậy và toàn diện để đánh giá tính chất vật lý, cơ học, thủy lực, thoái hóa và độ bền của vật liệu. Đối với các vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp bao gồm khung lưới địa kỹ thuật, vải địa kỹ thuật và các sản phẩm liên quan vải địa kỹ thuật, chúng tôi có thể tiến hành thử nghiệm theo một số phương pháp thử nghiệm, như ISO/EN, ASTM, DIN và CNS. Các thử nghiệm và phân tích hiệu suất cũng được cung cấp để đánh giá hiệu suất của vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp trong tình huống ứng dụng cụ thể.

Giới thiệu phòng thử nghiệm của ACE

ACE Geosynthetics có một phòng thử nghiệm độc lập, chủ yếu cung cấp các thử nghiệm có liên quan đến các vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp; dựa theo các quy định trong phòng thử nghiệm của ISO/IEC 17025 và TAF để cung cấp các dịch vụ thử nghiệm chuyên nghiệp một cách khách quan và công bằng.
Phòng thí nghiệm trước hết đã thông qua đánh giá của TAF trong cùng lĩnh vực tại Đài Loan. Theo quan điểm ứng dụng đa dạng và rộng rãi vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp gần đây, phòng thử nghiệm của chúng tôi cũng đóng góp các thử nghiệm được nghiên cứu dài hạn để đánh giá các thay đổi dài hạn về tính chất vật lý trong các môi trường khác nhau để làm tài liệu tham khảo cho dịch vụ tư vấn thiết kế và kỹ thuật.

Sản phẩm

Đặc tính

Tiêu chuẩn

Từ khóa

Kết quả tìm kiếm

Sản phẩm Đặc tính Tiêu chuẩn Tên gọi thử nghiệm

Quy trình dịch vụ và dự toán lịch trình

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý