Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Công trình thực tiễn

Ứng dụng nào bạn đang quan tâm?

  • Khu vực

  • Năm

  • Các sản phẩm

  • Mới

Công trình nạo vét cảng Victoria, Hồng Kông

Công trình nạo vét cảng Victoria, Hồng Kông

Châu Á | 2010-2014
Các sản phẩm:ACEContainer™
Ứng dụng:Xử lý bùn thải ,Nạo vét cặn lắng

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý