Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Công trình thi công đất

Ổn định sườn dốc

Các sản phẩm liên quan

ACE cung cấp đa dạng các sản phẩm địa kỹ thuật tổng hợp để giảm thiểu xói mòn sườn dốc và tăng cường sự ổn định của đất. Các hệ thống ổn định mái dốc được thi công nhanh chóng và an toàn của chúng tôi bằng việc sử dụng khung lưới địa kỹ thuật ACEGrid®  và vải địa kỹ thuật ACETex® phù hợp cho việc hỗ trợ và duy trì tối đa sự ổn định sườn dốc.

Các công trình thực tiễn liên quan

Xử lý sạt lở mái taluy đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Xử lý sạt lở mái taluy đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Châu Á | 2015-2019
Các sản phẩm:ACEGrid® GG
Ứng dụng:Ổn định sườn dốc
Công trình sửa chữa đường bộ sau thiên tai, Huyện Nan Tou, Đài Loan

Công trình sửa chữa đường bộ sau thiên tai, Huyện Nan Tou, Đài Loan

Đài Loan | 2010-2014
Các sản phẩm:ACEGrid® GG, ACETex® NW
Ứng dụng:Ổn định sườn dốc
Phục hồi mái dốc, Tuyến đường 132, Cao Hùng, Đài Loan

Phục hồi mái dốc, Tuyến đường 132, Cao Hùng, Đài Loan

Đài Loan | 2010-2014
Các sản phẩm:ACEGrid® GG
Ứng dụng:Ổn định sườn dốc

Nguồn dữ liệu


【Brochures】ACECell™ Product Brochure

【Brochures】ACEDrain™ S Product Brochure

【Brochures】ACEDrain™ G Product Brochure

【Giấy tờ】The Life Cycle Greenhouse Gas Emissions Assessment of A Reinforced Embankment Structure

【Giấy tờ】The case of detention basin with the concept of sponge city

【Giấy tờ】An Application of the Connecting System between MSE Wall and Soil Nail

【Giấy tờ】Lessons Learned From Three Failures on a High Steep Geogrid-Reinforced Slope

【Giấy tờ】Application of a Complex Reinforced Structure next to Fault Zone

【Giấy tờ】Application of Wrap-Around Reinforced Structure at Hilly Road Repair Case in Thailand and Taiwan

【Khác】Case Study Collection- Earthwork Construction

【Videos】Come and Learn about Geosynthetic Applications in Civil Engineering!

【Videos】Geosynthetic Application | How "Reinforced Railroad/Road with Rigid Facing (RRR Method))" is done?

【Videos】Installation of Reinforced Retaining Wall - ACE Geosynthetics

【Videos】Geosynthetic Application | How "Gabion Facing Reinforced Soil Structure" is done?

【Videos】Geosynthetic Application | How "Gabion Facing Reinforced Soil Structure" is done?

【Videos】Geosynthetic Application | How "Precast Panel Facing Reinforced Soil Structure" is done?

【Videos】Geosynthetic Application | How "Wrap-Around Facing Reinforced Soil Structure" is done?

Các ứng dụng tương tự

Ổn định sườn dốc

Gia cố nền đường

Tán xạ tải trọng lớn trên đất nền đất yếu bằng các giải pháp gia cố với A...
Ổn định sườn dốc

Cầu nối qua các hầm ngầm và hố sụt

Khung lưới địa kỹ thuật ACEGrid® và vải địa kỹ thuật ACETex® cường độ cao được trải r...
Ổn định sườn dốc

Kiểm soát xói mòn sườn dốc

Khi mưa tác động lên bề mặt đất, hạt mưa chiếm chỗ trên tầng đất mặt, làm...

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý