Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Bảo vệ bờ sông và kênh mương

Related Products

Bảo vệ kè sông được thường xuyên được duy trì bởi các kè nhân tạo. Một số lựa chọn vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp ACE hiệu quả kinh tế hiện bố trí ở các bờ sông, hạn chế xói mòn, bảo vệ bờ sông và công trình lân cận khỏi  dòng chảy mạnh trên sông trong suốt mùa bão và lũ. Các hệ thống kè của ACE kết hợp với vải địa kỹ thuật ACETex® hoặc ống địa kỹ thuật ACETube® để ổn định và gia cố bờ kè và được củng cố thêm với ACEFormer™ hoặc ACEMat™.

Related Case Studies

Công trình kè bảo vệ suối Trọc Thuỷ, Huyện Chương Hóa, Đài Loan

Công trình kè bảo vệ suối Trọc Thuỷ, Huyện Chương Hóa, Đài Loan

Đài Loan | 2015-2019
Các sản phẩm:ACETube® - Công trình thủy lợi, ACEFormer™
Ứng dụng:Kè, Hệ thống bảo vệ xói mòn trụ cầu
Công trình cải thiện tuyến thoát nước chính, Huyện Bình Đông, Đài Loan

Công trình cải thiện tuyến thoát nước chính, Huyện Bình Đông, Đài Loan

Đài Loan | 2010-2014
Các sản phẩm:ACEGrid® GG, ACEBag™
Ứng dụng:Kè
Kiên cố hóa bờ kè, kênh cảng An Lương, Đài Trung, Đài Loan

Kiên cố hóa bờ kè, kênh cảng An Lương, Đài Trung, Đài Loan

Đài Loan | 2010-2014
Các sản phẩm:ACEGrid® GG
Ứng dụng:Kè

Nguồn dữ liệu


Similar Applications

Kè

Đê sông và rãnh tiêu nước

Đê sông hoặc rãnh tiêu nước được áp dụng để bảo vệ sự an toàn...
Kè

Đập chắn sóng

Để ngăn chặn thay đổi dòng chảy bất thường và biến đổi môi trường sống ven s&oci...
Kè

Hệ thống bảo vệ xói mòn trụ cầu

Nền móng của công trình thủy lợi thường xuyên bị xói hoặc cuốn tr&o...

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý