Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Công trình thực tiễn

Ứng dụng nào bạn đang quan tâm?

  • Khu vực

  • Năm

  • Các sản phẩm

  • Mới

Xử lý tách nước bùn thải tại khu công nghiệp Chuan Sing, Đài Loan

Xử lý tách nước bùn thải tại khu công nghiệp Chuan Sing, Đài Loan

Đài Loan | 2010-2014
Các sản phẩm:ACETube® - Hệ thống tách nước
Ứng dụng:Xử lý bùn thải ,Tách nước

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý