Công trình điển hình
Về chúng tôi
Tin tức
tải về
liên hệ
tìm kiếm

Công trình thi công đất

Kiểm soát xói mòn sườn dốc

Related Products

Khi mưa tác động lên bề mặt đất, hạt mưa chiếm chỗ trên tầng đất mặt, làm lộ ra chân rễ và nền móng của các cấu trúc có thể làm cho sườn dốc mất ổn định nghiêm trọng. Tăng cường lọc thấm, ổn định của sườn dốc và kích thích cây cối sinh trưởng kết hợp với các loại vải địa kỹ thuật kiểm soát xói mòn ACEMat™ hoặc ACETex® để chống xói mòn dốc đất đá trên cao.

Related Case Studies

Công trình xử lý sạt trượt, Thành phố Đài Trung, Đài Loan

Công trình xử lý sạt trượt, Thành phố Đài Trung, Đài Loan

Đài Loan | 2015-
Các sản phẩm:ACEGrid® GG
Ứng dụng:Ổn định sườn dốc, Kiểm soát xói mòn sườn dốc
Công trình bảo vệ kè và trồng thực vật phía nam đoạn Sơn Khẩu, đại lộ Ứng Quảng, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

Công trình bảo vệ kè và trồng thực vật phía nam đoạn Sơn Khẩu, đại lộ Ứng Quảng, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

Châu Á | 2015-
Các sản phẩm:ACEMat™ R
Ứng dụng:Kiểm soát xói mòn sườn dốc
Công trình xử lý mái dốc bên trên cửa đường hầm, Thành phố Đài Trung, Đài Loan

Công trình xử lý mái dốc bên trên cửa đường hầm, Thành phố Đài Trung, Đài Loan

Đài Loan | 2005-2009
Các sản phẩm:ACEMat™ R
Ứng dụng:Kiểm soát xói mòn sườn dốc

Similar Applications

Kiểm soát xói mòn sườn dốc

Ổn định sườn dốc

ACE cung cấp đa dạng các sản phẩm địa kỹ thuật tổng hợp để giảm thiểu xói mòn s...
Kiểm soát xói mòn sườn dốc

Gia cố nền đường

Tán xạ tải trọng lớn trên đất nền đất yếu bằng các giải pháp gia cố với A...
Kiểm soát xói mòn sườn dốc

Cầu nối qua các hầm ngầm và hố sụt

Khung lưới địa kỹ thuật ACEGrid® và vải địa kỹ thuật ACETex® cường độ cao được trải r...

Website của GEOACE sử dụng cookie để cho dịch vụ tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục truy cập tức bạn đồng ý với chính sách của chúng tôi. Để biết thêm, vui lòng click CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đồng ý